ส่วนประกอบและเน็ตที่ใช้ในกีฬาปิงปอง

กีฬาปิงปอง

กีฬาปิงปอง

ส่วนประกอบและลักษณะของเน็ตที่ใช้ใน กีฬาปิงปอง

เน็ตหรือตาข่ายที่เราจะเห็นกันได้บนโต๊ะปิงปองในระหว่างการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม ซึ่งก็ถือเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่นในกีฬาปิงปองเช่นกัน ซึ่งได้มีการกำหนดลักษณะต่างๆ ของเน็ตที่ใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันปิงปองเพื่อให้เกิดความยุติธรรมไว้ดังนี้

1. ส่วนต่างๆ ของเน็ตจะประกอบไปด้วย ตาข่าย เสาตั้ง ที่สำหรับแขวน และที่สำหรับจับยึดกับ โต๊ะปิงปอง
2. ตาข่ายที่ใช้ต้องทำการขึงให้ตึงและยึดด้วยเชือกที่ผูกติดบริเวณปลายเสา ต้องตั้งตรงและสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว และต้องยื่นห่างออกจากเส้นข้างของโต๊ะถึงเสาด้านละ 15.25 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว
3. ด้านบนสุดของแนวตาข่ายหรือตลอดแนวยาวจะต้องมีความสูงจากพื้นโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร
4. ด้านล่างสุดของตาข่ายหรือตลอดแนวยาวจะต้องอยู่ชิดกับพื้นโต๊ะหรือเสมอพื้น และปลายสุดของตาข่ายทั้งสองข้างจะต้องอยู่ชิดเสามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5. ในการแข่งขันรายการสำคัญๆ อย่างการแข่งขันปิงปองระดับนานาชาติหรือระดับสากล เน๊ตที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและแบบที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และจะต้องมีสีเดียวกันกับโต๊ะที่ใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

เน็ตในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะจัดว่าเป็นเน็ตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ในการแข่งขันทั่วไป สำหรับในการฝึกซ้อมถ้าเป็นไปได้นักกีฬาก็ควรใช้เน็ตที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน เพื่อให้คุณเกิดความชำนาญและความมั่นใจตลอดการแข่งขัน