การไหว้ครูมวยไทย

ทางเข้า SBOBET

การไหว้ครูมวยไทย

ในการแสดงศิลปวิทยา ต่างๆย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์เพราะเป็นประเพณีที่มีมาแต่ยาวนาน มีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้รู้จักความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ และตอบแทนคุณในรูปแบบต่างๆมวยไทยก็เช่นกันเป็นศิลปะวิทยาแขนงหนึ่งจัดอยู่ในกรอบประเพณีอย่างเคร่งครัด

ก่อนการฝึกซ้อมและการแข่งขันจะมีการประกอบวิธีการไหว้ครูทุกครั้ง ท่าที่ใช้ในการไหว้ครูกล่าวกันว่าในสมัยก่อน การชกมวยไทย จะจัดการชกขึ้นที่หน้าพระที่นั่ง และในทุกครั้งจะมีพระมหากษัตริย์จะเสด็จออกทอดพระเนตรทุกครั้งด้วย เมื่อนักมวยจะขึ้นสังเวียนก็จะมีการถวายบังคมด้วยการใช้ลีลาท่าทางต่างๆ

การไหว้ครูจะมีอยู่หลายท่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละครูสำนักจะคิดขึ้นมาเป็นแบบอย่างเช่นท่าเบญจางคประดิษฐ์  ท่าเทพพนมพรหมสี่หน้า ท่าสาวน้อยประแป้ง ท่าหนุมานตบยุง เป็นต้น การไหว้ครูนั้นถือเป็นสิ่งที่เชื่อถือกันมาอย่างยาวนาน การไหว้ครูไม่ได้มีเพียงแต่ในกีฬาแม่ไม้มวยไทยเท่านั้น แต่ยังมีในศิลปะแขนงอื่นๆด้วยเช่นกัน เช่น การรำ การเล่นดนตรีไทย เป็นต้น ด้วยแต่จะมีลักษณะพิธีการที่แตกต่างกันออกไป

แต่สำหรับ มวยไทย จะไหว้ครูก่อนขึ้นสังเวียนและทำการรำมวยบนสังเวียนด้วย เมื่อไหว้ครูเสร็จจึงจะมีการทำการแข่งขันเกิดขึ้น แต่ท่ารำมวยส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้ท่าชกในแม่มวยไทยมาประยุกต์ใช้เป็นท่ารำมวยเพื่อเป็นท่าประกอบการไหว้ครูของนักกีฬาแม่ไม้มวยไทย